Twitter

Contact Us

Address

Oslo Met. University

Pilestredet 44, Oslo, Norway

Ryggplager hos eldre – Norge (BACE-N)

Prosjektleder

Prof Margreth Grotle

 

Kontaktinformasjon

mgrotle@oslomet.no

 

 

PhD-studenter:

Rikke Munk Killingmo
Ørjan Nesse Vigdal

Nesten alle opplever ryggsmerter på et eller annet tidspunkt i livet. For noen mennesker er smertene borte i løpet av noen dager, men for andre vedvarer smerten. Våre foreløpige resultater viser at så mange som 80% av eldre med en ny episode av ryggsmerte, fortsatt har smerte 3 måneder etter deres første besøk i primærhelsetjenesten. Vi tar sikte på å finne ut hvorfor.

Ryggplager er svært vanlige blant eldre. En av tre eldre vil oppleve å ha vondt i ryggen i løpet av et år. Norge har, som de fleste andre land i verden, en raskt økende andel eldre i befolkningen. Til tross for dette vet vi fortsatt lite om ryggplager og hvilke konsekvenser ryggplager har for eldre. Hvem søker behandling for det, hvilke problemer har de, hva slags behandling får de, hva er forventet prognose, og hvorfor har noen mennesker vedvarende problemer? BACE-N prosjektet tar sikte på å bidra med noen svar på disse spørsmålene.

 

Vi er en del av det internasjonale BACE konsortiet, som gjennomfører studier i Brasil, Nederland og Norge.

 

I denne kohortstudien inkluderer vi personer over 55 år som tar kontakt med primærhelsetjenesten på grunn av en ny episode av ryggsmerter. Kort tid etter kontakten med primærhelsetjenesten utfører vi en standardisert undersøkelse og et omfattende spørreskjema som kartlegger mange aspekter av personens liv og relaterte problemer. Vi bruker oppfølgningsspørreskjema 3, 6, 12 og 24 måneder etter inkludering for å spore deltagernes ryggsmerter, funksjonsbegrensning, arbeidsrelaterte problemer og behandling både i og utenfor helsesystemet. Flere teststasjoner i primærhelsetjenestene i Sør-Norge bidrar med datainnsamling.