top of page

PROSJEKTER

Motiverende intervju for raskere retur til arbeid

Kan motiverende intervju være mer effectivt for raskere retur til arbeid enn vanlig NAV-oppfølging for personer som er sykemeldt for muskelskjelettplager? I dette prosjektet vil vi se nærmere på motiverende intervju som strategi for raskere retur til arbeid.

Ryggsmerter hos eldre

Nesten alle vil oppleve ryggsmerter en eller annen gang i løpet av livet. For noen vil det være en rask episode som går over i løpet av få dager, mens andre vil ha vedvarende smerter. Preliminære resultater viser at så mange som 80% av eldre fortsatt har smerter 3 måneder etter første konsultasjon i primærhelsetjenesten. Vårt mål er å finne ut hvorfor.

Smerter hos unge voksne

Vi vet lite om hvilke risikofaktorer som kan påvirke utvikling av muskelskjelettsmerter og psykisk plager hos unge voksne (fra 18 - 29 år). I denne studien skal vi følge en stor gruppe unge voksne i 10 år for å undersøke mulige risikofaktorer for vedvarende muskelskjelettsmerter og psykiske plager.

FysioPol - innsamling av data i primærhelsetjenesten

FysioPol er en database for kvalitetssikring av den kliniske virksomheten ved de to poliklinikkene ved Insitutt for Fysioterapi, OsloMet. Målet med FysioPol er å gi studenter erfaring med bruk av standardisert instrument som en del av klinisk praksis, i tillegg til at dataene skal benyttes til å besvare ulike fysioterapispesifikke problemstillinger.

Egentrening for skulderpasienter

Er det slik at pasienter med skuldersmerter behandles for mye? Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke effekten av en self-management strategi for pasienter med langvarig subakromial skuldersmerte.

Somatokognitiv behandling for vestibulitt

Vestibulitt er en kompleks tilstand som affiserer mange kvinner i reproduserbar alder. I denne randomiserte kontrollerte studien ønsker vi å undersøke effekten av somatokognitiv behandling sammenliknet med vanlig behandling for denne tilstanden.

Please reload

bottom of page