Twitter

Contact Us

Address

Oslo Met. University

Pilestredet 44, Oslo, Norway

PROSJEKTER

Motiverende intervju for raskere retur til arbeid

Kan motiverende intervju være mer effectivt for raskere retur til arbeid enn vanlig NAV-oppfølging for personer som er sykemeldt for muskelskjelettplager? I dette prosjektet vil vi se nærmere på motiverende intervju som strategi for raskere retur til arbeid.

Ryggsmerter hos eldre

Nesten alle vil oppleve ryggsmerter en eller annen gang i løpet av livet. For noen vil det være en rask episode som går over i løpet av få dager, mens andre vil ha vedvarende smerter. Preliminære resultater viser at så mange som 80% av eldre fortsatt har smerter 3 måneder etter første konsultasjon i primærhelsetjenesten. Vårt mål er å finne ut hvorfor.

Smerter hos unge voksne

Vi vet lite om hvilke risikofaktorer som kan påvirke utvikling av muskelskjelettsmerter og psykisk plager hos unge voksne (fra 18 - 29 år). I denne studien skal vi følge en stor gruppe unge voksne i 10 år for å undersøke mulige risikofaktorer for vedvarende muskelskjelettsmerter og psykiske plager.

FysioPol - innsamling av data i primærhelsetjenesten

FysioPol er en database for kvalitetssikring av den kliniske virksomheten ved de to poliklinikkene ved Insitutt for Fysioterapi, OsloMet. Målet med FysioPol er å gi studenter erfaring med bruk av standardisert instrument som en del av klinisk praksis, i tillegg til at dataene skal benyttes til å besvare ulike fysioterapispesifikke problemstillinger.

Egentrening for skulderpasienter

Er det slik at pasienter med skuldersmerter behandles for mye? Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke effekten av en self-management strategi for pasienter med langvarig subakromial skuldersmerte.

Somatokognitiv behandling for vestibulitt

Vestibulitt er en kompleks tilstand som affiserer mange kvinner i reproduserbar alder. I denne randomiserte kontrollerte studien ønsker vi å undersøke effekten av somatokognitiv behandling sammenliknet med vanlig behandling for denne tilstanden.

Please reload