Twitter

Contact Us

Address

Oslo Met. University

Pilestredet 44, Oslo, Norway

VELKOMMEN TIL VÅR FORSKNINGSGRUPPE

Jeg vil gjerne få ønske deg velkommen til

forskningsgruppen MUSK Health sin nettside.

Under kan du lese om forskningsgruppen

samt bli presentert for medlemmene av

gruppen.

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

 

 

Hilsen

Professor Margreth Grotle

FORSKNINGSGRUPPEN

Forskningsgruppen Muskelskjeletthelse - MUSK Health – ble etablert ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) i 2015. Forskergruppen driver forskning knyttet til skader, sykdom og plager tilknyttet kroppens bevegelsesapparat, først og fremst artrose, ryggsmerter, skuldersmerter, samt langvarige muskelskjelettplager.

 

Betegnelsen Muskelskjeletthelse (MUSK Health) er i tråd med Muskel-og skjelettsatsingen (se http://www.formi.no/mst/)  og MUSS (www.muss.no) og omfatter fem hovedgrupper:

1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.

2. Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.

3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.

4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.

5. Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader. 

 

Forskergruppens legger vekt på å skape et godt forskningsmiljø, der det er rom for diskusjon og kritisk refleksjon rundt egne og andres forskningsprosjekt, og der det stimuleres til nytenkning og innovasjon. Forskergruppen er et aktivt forum for både gruppens medlemmer, norske og internasjonale samarbeidspartnere, samt master- og eventuelt Bachelorstudenter ved Institutt for fysioterapi, OsloMet. Medlemmer i forskergruppen er aktive formidlere av forskning knyttet til muskelskjeletthelse, både gjennom forskningsbasert undervisning og ved deltagelse på arenaer der individuelle og samfunnsmessige utfordringer knyttet til muskelskjeletthelse diskuteres (møter, kongresser, nettsteder).

MØT VÅRE FORSKERE

Margreth Grotle

Professor, fysioterapeut

Britt Elin Øiestad

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Slawomir Wojniusz

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Yngve Røe

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Milada C. Småstuen

Førsteamanuensis, statistiker

Anne Therese Tveter

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Ørjan Nesse Vigdal

Stipendiat, fysioterapeut

Gro Killi Haugstad

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Hedda Eik Grape

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Daniel Høgli Major

Stipendiat, fysioterapeut

Tarjei L. Rysstad

Stipendiat, fysioterapeut

Silje Stensrud

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Kåre Rønn Richardsen

Førsteamanuensis, fysioterapeut

Rikke Munk Killingmo

Stipendiat, fysioterapeut

Kaja Smedbråten

Stipendiat, fysioterapeut

Fiona Aanensen

PhD, PT

Aleksander Tingulstad

PhD, PT

Henriette Jahre

PhD, PT