top of page

Om våre forskningsprosjekter

Motiverende intervju for raskere retur til arbeid

Kan motiverende intervju være mer effectivt for raskere retur til arbeid enn vanlig NAV-oppfølging for personer som er sykemeldt for muskelskjelettplager? I dette prosjektet vil vi se nærmere på motiverende intervju som strategi for raskere retur til arbeid.

Ryggsmerter hos eldre

Nesten alle vil oppleve ryggsmerter en eller annen gang i løpet av livet. For noen vil det være en rask episode som går over i løpet av få dager, mens andre vil ha vedvarende smerter. Preliminære resultater viser at så mange som 80% av eldre fortsatt har smerter 3 måneder etter første konsultasjon i primærhelsetjenesten. Vårt mål er å finne ut hvorfor.

Smerter hos unge voksne

Vi vet lite om hvilke risikofaktorer som kan påvirke utvikling av muskelskjelettsmerter og psykisk plager hos unge voksne (fra 18 - 29 år). I denne studien skal vi følge en stor gruppe unge voksne i 10 år for å undersøke mulige risikofaktorer for vedvarende muskelskjelettsmerter og psykiske plager.

1 / 1

Please reload

No upcoming events at the moment

Kongresser og seminarer vi vil delta på

Nyhetsbrev

Få oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra forskningsgruppen vår.

 

bottom of page