top of page
nav_pos_logo_RGB.jpg
FR_logo_Bm_rgb.png
1200px-Logo_of_Oslo_Metropolitan_Univers
greatbr.png

MI-NAV prosjektet ved OsloMet

Tettere oppfølging ved sykmelding. Effekt av to oppfølgingstiltak sammenlignet med vanlig NAV praksis for personer med muskel- og skjelettsmerter 

 

Informasjon om forskningsprosjektet

 

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å undersøke hvordan NAV og primærhelsetjenesten kan gi bedre oppfølging til personer som er sykmeldt på grunn av en muskel- eller skjelettdiagnose. Målet er å få mer kunnskap om arbeid og helse hos personer med sykdommer, skader eller plager i muskler og ledd. I prosjektet vil vi undersøke om to ulike typer oppfølging kan hjelpe sykmeldte med å komme raskere tilbake til arbeid, sammenlignet med vanlig NAV oppfølging. Tiltakene er to ulike samtaleformer som brukes for å få en bedre forståelse av situasjonen til den som er sykmeldt, og hjelpe i prosessen med å komme tilbake til jobb.

 

Dersom du er sykmeldt på grunn av muskel- eller skjelettsmerte er dette er en mulighet for deg til å bidra til å utvikle bedre oppfølging for deg og andre i samme situasjon. Ditt bidrag er viktig for å finne ut hva som kan hjelpe personer som er sykmeldt på grunn av muskel eller skjelettplager tilbake i arbeid.

 

Forskningsprosjektet ledes av fysioterapeuter ved forskningsgruppen for Muskelskjeletthelse ved OsloMet - storbyuniversitetet. Her er en film om prosjektet:

 

https://www.youtube.com/watch?v=sa50JT52ysM

 

 

Å delta i prosjektet innebærer følgende: 

Vi ber deg først om å svare på et spørreskjema som tar omtrent 20 minutter å fylle ut. Spørreskjemaet er anonymt og svarene kan ikke spores tilbake til deg. Svarene til kun være tilgjengelig for forskerne fra OsloMet, NAV vil ikke ha tilgang til dem.

 

 

Deretter blir du tilfeldig fordelt til en av tre grupper: 

 • Gruppe 1 får vanlig oppfølging fra NAV.

 • Gruppe 2 får vanlig oppfølging, pluss to ekstra samtaler med en NAV veileder.

 • Gruppe 3 får vanlig oppfølging, pluss veiledning angående arbeid og helse fra en fysioterapeut. Oppfølgingen består av en eller flere telefonsamtaler, eventuelt også fysiske møter.

 

Dersom du blir trukket til gruppe 2 eller 3 vil enten en NAV veileder eller en fysioterapeut kontakte deg for å lage en avtale om samtalene. Du skal ikke betale noe for den ekstra oppfølgingen du får. Dersom du blir trukket til gruppe 1 vil du kun svare på spørreskjemaet og ellers gjøre som du ville gjort om du ikke var deltager i studien.

 • Etter ca. 3, 6, 9 og 12 måneder vil vi be deg om å svare på det samme spørreskjemaet igjen.

 • Du står fritt til å trekke deg fra prosjektet når som helst uten at det får konsekvenser for deg i forhold til sykemelding eller vanlig NAV oppfølging.

 

 

For å være med i prosjektet må du fylle disse kriteriene:

 • Du bor i Vestfold, Porsgrunn eller Skien.

 • Du er sykmeldt 50% eller mer.

 • Du har et arbeidsforhold du skal tilbake til.

 • Du er ikke selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

 • Muskel- eller skjelettplager hovedgrunnen til at du er sykmeldt.

 • Du har ikke andre alvorlige fysiske eller psykiske sykdommer.

 • Du får ikke behandling som hindrer deg fra å gå tilbake til arbeid.

 • Du er ikke gravid.

 • Du forstår norsk både skriftlig og muntlig.

 

 

Dersom du fyller disse kriteriene og ønsker mer informasjon om studien kan du enten ringe eller sende SMS til telefon 92025404. Eller sende e-post til:

Alexander Tingulstad: alting@oslomet.no

Fiona Aanesen: fionaa@oslomet.no

Ikke skriv noe sensitivt i eposten eller SMSen du sender til oss. Bare skriv at du er interessert i å få mer informasjon om forskningsprosjektet og ditt telefonnummer, så vil vi ringe deg tilbake.

 

 

bottom of page