greatbr.png

Informasjon om forskningsprosjektet

INFORMASJON TIL DELTAGERE

Forskningsstudie med mål om å hjelpe sykmeldte med muskel- og skjelettplager tilbake i arbeid

 

Forskere fra Forskningsgruppen for muskelskjeletthelse ved OsloMet - Storbyuniversitetet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus) leder et forskningsprosjekt som har som mål å finne gode metoder for å gi oppfølging til personer som er sykmeldt på grunn av muskel- og skjelettplager. I prosjektet vil vi teste to ulike samtalebaserte intervensjoner og sammenligne disse med vanlig NAV oppfølgingspraksis. Alle tiltak i prosjektet kommer i tillegg til vanlig sykmeldingsoppfølging fra NAV. Prosjektet og oppfølgningen skal ikke være til hinder for annen medisinsk behandling.

Se link under for mer informasjon om forskningsprosjektet:

https://www.muskhealth.com/minavdel3

 

Arbeidsrettet samtale fra fysioterapeut

Fysioterapeuten kommer til å snakke med deg om helse og arbeidssituasjonen din, og vil samarbeide om å løse utfordringer du har knyttet til å komme tilbake i arbeid.

Fysioterapeuten har ingen tilknytning hverken til NAV eller til arbeidsgiveren din.

Taushetsplikt: Fysioterapeutene har taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven, og kan ikke dele opplysninger med hverken arbeidsgiver eller NAV uten ditt samtykke.

 

Hva kan fysioterapeuten hjelpe deg med?

 • Kartlegge problemer knyttet til din helse og arbeidssituasjon.

 • Hjelpe deg med å lage en plan for å komme tilbake til arbeid, eller med å iverksette planer du allerede har utarbeidet.

 • Foreslå tiltak som kan hjelpe deg komme tilbake til arbeid, f.eks. tilrettelegging av arbeid, forslag til behandling og strategier for mestring av helseplager.

Dersom du samtykker til det kan fysioterapeuten:

 • Samarbeide med fastlegen din og eventuelt andre helsearbeidere.

 • Samarbeide med arbeidsgiveren din.

 

Hva kan du gjøre for å komme raskere tilbake til arbeid?

 • Hold kontakt med arbeidsplassen og kollegaene dine. Arbeidsgiveren din har plikt til å lage en oppfølgingsplan og tilrettelegge arbeidet ditt dersom du trenger det (f.eks. tilpasset arbeidstid, tilpassede oppgaver, ergonomi). Du har ansvar for å samarbeide med arbeidsgiver for å få dette til.

 • Snakk med legen eller fysioterapeuten din om hvordan de kan hjelpe deg med å komme tilbake til jobb. Diskuter hvilke oppgaver du kan gjøre nå, og hvilke tilpasninger som kan hjelpe deg med å komme tilbake til jobb. Be om behandlingen som kan gjøre deg klar for jobb igjen. Du kjenner jobben og arbeidsoppgavene dine best.

 • Øk aktivitetsnivået ditt gradvis. Begynn med de aktivitetene som er lettest for deg, og gjør litt mer hver dag. Det er lurt å veksle mellom aktivitet og hvile. Du vil ha gode og dårlige dager, prøv å holde oppe aktivitetsnivået også på de dårlige dagene. Husk at det er helt vanlig å ha tilbakefall - så ikke gi opp!

Kunnskapsbasert informasjon om å arbeid og helse

 • Arbeid er en viktig del av livet og har stor betydning for identitet, helse og livskvalitet. Forskning viser at arbeid generelt er bra for både fysisk og mental helse.

 • Det å være borte fra jobb kan ha negative konsekvenser for helsen din.

 • Muskel- og skjelettplager er svært vanlig og nesten alle får slike plager i løpet av livet.

 • Smertene kan gjøre det vanskelig å mestre arbeid i perioder og man kan ha behov for hjelp og tilrettelegging.

 • Vanligvis blir slike plager bedre av seg selv, og skyldes ikke alvorlig eller varig skade. Likevel er det ikke uvanlig at symptomer kan vedvare eller komme tilbake.

 

 

Under er noen myter om helse og arbeid som kan skape unødvendig frykt og usikkerhet:

1. Arbeid er årsak til de fleste muskel- og skjelettplager:

Dette stemmer ikke, alle får slike plager i løpet av livet. Noen typer arbeid kan forsterke symptomene, men vanligvis er ikke arbeid årsaken til plagene.

2. Arbeid vil gjøre helsen min verre:

De fleste med muskel- og skjelettplager kan fortsette å jobbe og i mange tilfeller vil tilpasset arbeid faktisk være bra for helsen og bidra til raskere bedring.

3. Du burde ikke returnere til jobb før du er 100% bra igjen:

Det motsatte er vanligvis sant. Arbeid kan være en del av behandlingen og det å komme tilbake til jobb og aktivitet kan hjelpe deg å bli bedre. Små tilpasninger i arbeidet kan være nøkkelen til å komme raskere tilbake.

4. En sykemelding betyr at jeg ikke kan gå tilbake til jobb:

En sykemelding er ikke et pålegg fra legen din om å ikke arbeide, det betyr bare at du oppfyller kravene til å få sykepenger. Du kan returnere helt eller delvis til arbeid når du føler deg klar for det.