top of page
Del 1 - Dagens NAV praksis
Giving a Presentation

Prosjektleder

Prof Margreth Grotle

Kontaktinformasjon

mgrotle@oslomet.no

Post doc

Ida Løchting

Forskere

Hedda Grape

 

 

I arbeidspakke 1 vil vi oppsummere tilgjengelig kunnskap for å evaluere det vitenskapelige grunnlaget for bruk av Motivational Interviewing (MI). Vi vil også kartlegge dagens NAV-praksis i møte med sykemeldte personer med en muskelskjelettdiagnose, både ved hjelp av kvalitative intervjuer med NAV ansatte og sykemeldte og en spørreundersøkelse.

 

Vi ønsker å svare på spørsmål som:

a) Hva er det vitenskapelige bevis for bruk av MI for å lette retur til arbeid blant personer med muskelskjelettdiagnoser?

b) Hvilke typer tilnærminger og metoder benyttes i dag blant NAV-ansatte for å fremme retur til arbeid?

c) Hva er erfaringene ved å bruke dagens metode, sett fra både NAV ansatte og brukere sitt perspektiv?

 

Store deler av datainnsamlingen vil foregå i første halvdel av 2019.

 

Prosjektet skal gjennomføres i NAV Vestfold og NAV Telemark, og prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet og Oslo Universitetssykehus (FORMI)

Systematisk mapping review

Protokollen for den systematiske mapping oversiktsartikkelen kan du lese her.

 

 

 

 

 

 

 • Add to Phrasebook

   

  • No word lists for English -> English...

    

  • Create a new word list...
 • Copy
 
bottom of page