top of page
Del 3 - Hovedstudien
Business Meeting Discussion

Prosjektleder

Prof Margreth Grotle

 

Kontaktinformasjon

mgrotle@oslomet.no

 

Administrativt styre

Hege Bentzen (adm)

M Grotle (PI)

Thorgeir Hærnes (NAV)/ Kristel Skorge (NAV)

 

 

Vitenskapelig styre

M Grotle (PI), Kjersti Storheim (Formi OUS, WP1), postdoc (WP1), Hedda Eik Grape (WP1), Rigmor Berg (FHI WP1), Anne Therese Tveter (WP2), Tarjei Rysstad (WP2), Britt-Elin Øiestad (WP3), Fiona Aanesen (WP3), Alexander Tingulstad (WP3), Kari Paulsen (NAV), Bjørn Are Hultman (NAV), Nadine Foster (Keele University, UK), Maurits van Tulder (NL), Brukerrepresentanter (Formi, OUS)

 

Delprosjekt 3

 

I det siste delprosjektet (delprosjekt 3), vil vi foreta en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor personer som har vært sykmeldte i 7-8 uker grunnet muskel-/skjelettsmerter deles tilfeldig inn i 3 ulike grupper. Hver av de 3 gruppene vil få ulik oppfølging. Gruppe 1 vil få hjelp i henhold til dagens vanlige NAV praksis, gruppe 2 vil bli fulgt opp med motiverende intervju gitt av NAV veiledere og gruppe 3 skal deles opp i 3 undergrupper som vil få veiledning fra fysioterapeuter. Veiledningen vil bli tilpasset den enkelte ut ifra hvor stor risiko de har for å bli langvarig sykemeldt. 

 

Hensikten med dette delprosjektet er å kartlegge hvilke oppfølgingstiltak som er mest effektive for å hjelpe personer som er sykemeldte på grunn av muskel eller skjelettlidelser tilbake i arbeid. Vi vil også undersøke langtids effektene og undersøke hvilke av tiltakene som er mest samfunnsøkonomiske.

Informasjonsvideoen under presenterer dette delprosjektet. 

bottom of page