Twitter

Contact Us

Address

Oslo Met. University

Pilestredet 44, Oslo, Norway

Search
  • MUSK Health

KURS: Prognoseforskning innen helse

Er du interessert i prognoseforskning innen helse? Nå har du sjansen til å oppdatere din kunnskap og dine metodiske ferdigheter gjennom et 3-dagers kurs med fokus på de 4 hovedtyper av prognosestudier i henhold til PROGRESS rammeverket (I. Overall prognosis research, II. Prognostic factor research, III. Prognostic model research, IV. Stratified care research)*.


For å lese mer om kurset trykk her.


For å lese mer om PROGRESS-rammeverket trykk her.