top of page
Filling Out a Medical Form

Keele STarT MSK tool er et prognostisk screeningverktøy, noe som betyr at man kan stratifisere pasienter i ulike grupper basert på risikofaktorer for langvarige muskelskjelettplager. STarT MSK består av 10 spørsmål, hvor 9 av spørsmålene har svaralternativene ja/nei - noe som betyr at svartiden på skjemaet er relativt kort (2-5 minutter).

 

Totalskåren er fra 0 til 12, hvor 12 er maksimal skår. Dersom pasienten har en skår mellom 0-4 vil hen bli klassifisert til å ha lav risiko for langvarige plager. Mellom 5-8 gir en medium risiko, og 9-12 høy risiko. 

Den norske versjonen av Keele STarT MSK tool er oversatt til norsk og konstruktvaliditeten (construct validity) har blitt funnet akseptabel i et utvalg av sykmeldte arbeidere med muskelskjelettplager (Rysstad, 2022). Skjemaet er også validert for pasienter i primærhelsetjenesten i England (Dunn et al., 2021).

Den norske versjonen er gratis å benytte, men vi ønsker å ha oversikt over hvor mange som benytter det og til hvilket formål. Derfor ber vi deg registrere deg under for å motta skjemaet (PDF) via e-post. 

 

Referanser:

Dunn, K. M., Campbell, P., Lewis, M., Hill, J. C., van der Windt, D. A., Afolabi, E., ... & Foster, N. E. (2021). Refinement and validation of a tool for stratifying patients with musculoskeletal pain. European Journal of Pain, 25(10), 2081-2093.

Rysstad, T., Grotle, M., Aasdahl, L., Hill, J. C., Dunn, K. M., Tingulstad, A., & Tveter, A. T. (2022). Stratifying workers on sick leave due to musculoskeletal pain: translation, cross-cultural adaptation and construct validity of the Norwegian Keele STarT MSK tool. Scandinavian Journal of Pain. https://doi.org/10.1515/sjpain-2021-0144

Registrering for bruk av Keele STarT MSK tool 

Takk for din registrering - du vil motta skjemaet via e-post så fort vi har registrert svaret ditt.

bottom of page