Filling Out a Medical Form

Keele STarT MSK tool er et prognostisk screening verktøy, noe som betyr at man kan stratifisere pasienter i ulike grupper basert på risikofaktorer for langvarige muskelskjelettplager. STarT MSK består av 10 spørsmål, hvor 9 av spørsmålene har svaralternativene ja/nei - noe som betyr at svartiden på skjemaet er relativt kort (2-5 minutter). 

 

Den norske versjonen av Keele STarT MSK tool er oversatt til norsk og konstruktvaliditeten (construct validity) har blitt funnet akseptabel i et utvalg av sykmeldte arbeidere med muskelskjelettplager (Rysstad, 2021, submitted). Skjemaet er også validert for pasienter i primærhelsetjenesten i England (Dunn et al., 2021).

Den norske versjonen er gratis å benytte, men vi ønsker å ha oversikt over hvor mange som benytter det og til hvilket formål. Derfor ber vi deg registrere deg under for å motta skjemaet (PDF) via e-post. 

Registrering for bruk av Keele STarT MSK tool 

Takk for din registrering - du vil motta skjemaet via e-post så fort vi har registrert svaret ditt.