top of page

Prosjektleder

Associate professor Britt Elin Øiestad

Kontaktinformasjon

brielo@oslomet.no

 

PhD-studenter

Kaja Smedbråten

Henriette Jahre

 

Smerter blant unge voksne - HEYoung-studien

Aldersgruppen mellom 18-29 år, ofte kalt unge voksne, er en gruppe som det er forsket lite på. Det betyr ikke at unge voksne ikke får muskelskjelettsmerte. I den voksne befolkningen rapporteres det om en høy forekomst av rygg- og nakkesmerte, dette forventer vi kan være gjeldende hos unge voksne også. I tillegg har helsesektoren rapportert økende forekomst av mentale helseproblemer, men det er lite kunnskap om risikofaktorer for utvikling av både mentale helseproblemer og muskelskjelettsmerte i denne aldersgruppen.

I dette prosjektet er målet å inkludere 1000 unge voksne og følge dem for 10 år med undersøkelse av potensielle risikofaktorer for vedvarende muskelskjelettsmerte og mentale helseproblemer.  Vi vil inkludere 16-års gamle gutter og jenter fra ulike videregående skoler i Oslo og Akershus. Undersøkelsene vil bli gjennomført på skolene, hovedsakelig gjennom elektroniske spørreskjemaer. Omfattende undersøkelser vil bli gjennomført hvert tredje år, og vil inkludere både fysiologiske, sosiale og psykologiske faktorer. En pilotstudie vil bli gjennomført i 2019-2020.

 

Prosjektet vil ha sin base ved Institutt for Fysioterapi på OsloMet.

bottom of page