top of page
Del 2 - Screeningverktøy
People Working in Open Office

Prosjektleder

Prof Margreth Grotle

 

Kontaktinformasjon

mgrotle@oslomet.no

 

Administrativt styre

Hege Bentzen (adm)

M Grotle (PI)

Thorgeir Hærnes (NAV)/ Kristel Skorge (NAV)

 

 

Vitenskapelig styre

M Grotle (PI), Kjersti Storheim (Formi OUS, WP1), postdoc (WP1), Hedda Eik Grape (WP1), Rigmor Berg (FHI WP1), Anne Therese Tveter (WP2), Tarjei Rysstad (WP2), Britt-Elin Øiestad (WP3), Fiona Aanesen (WP3), Alexander Tingulstad (WP3), Kari Paulsen (NAV), Bjørn Are Hultman (NAV), Nadine Foster (Keele University, UK), Maurits van Tulder (NL), Brukerrepresentanter (Formi, OUS)

 

I delprosjekt 2 ønsker vi å undersøke nærmere om et enkelt screening-verktøy (dvs et kort spørreskjema) kan identifisere personer som har høy risiko for langvarig sykefravær.

 

Dette gjøres ved en stor spørreundersøkelse av sykemeldte personer grunnet muskel-/skjelettsmerter. I denne undersøkelsen vil vi benytte to screeningverktøy (spørreskjemaer) og finne ut hvilket av disse to som er best egnet for å predikere langvarig sykemelding.

Hensikten med et slikt screeningverktøy er å kunne si noe om risikoprofilen til de sykemeldte - om de har lav, moderat eller høy risiko for langvarig sykemelding. Basert på denne risikoprofilen (risiko for langvarig sykemelding), kan vi gi skreddersydde tiltak basert på disse opplysningene.

Det screening-verktøyet som kommer best ut av vår evaluering vil benyttes i hovedstudien - Delprosjekt 3.

Oppstart av delprosjekt 2 er september 2018.

bottom of page